file, help icon

> Üretim kaynaklarınızı verimli kullanıyor musunuz? 

> Kayıplarınızın gerçek sebeplerini biliyor musunuz? 

> Maliyetleriniz yüksek mi?

       

Siskon Veri Toplama Sistemi (SVTS); yüksek teknolojik araçları kullanarak makinalarınızdan verileri toplayan, bu verileri online olarak gösteren ve veri tabanına kaydeden, analizler ve raporlar hazırlayan, gelişmiş bir veri toplama sistemidir.

 

SVTS Size Ne Sağlar?

 • Makine, ekipman ve personel verimliliğinizde artış,
 • Ham madde ve enerjinizi daha verimli kullanma,
 • Kalite seviyesinin yükselmesi,,-
 • Doğru verilerle daha iyi raporlama ve performans yönetimi,
 • Sistematik ve planlı yönetim imkanlarına sahip olma.

Ne Tip Veriler Toplanır?

 • Zaman kayıpları (duruş süreleri ve sebepleri),
 • Üretim ve stok miktarları,
 • Enerji tüketim değerleri (elektrik, doğal gaz vb. ile ilgili),
 • Proseslerle ilgili kritik değerler (sıcaklık, hız, basınç, nem vb.),
 • Üretim verileri (parti no, vardiya, operatör vb.),
 • Kalite kayıpları (fireler ve hatalı ürünler).

Sistemin Başlıca Özellikleri

 • Sistemin gerçek zamanlı ve uzaktan takibi,
 • Verilerin, maksimum güvenlik, performans ve geriye dönük analizleri için SQL Server veya Oracle veri tabanına kaydedilmesi,
 • Entegrasyon imkânları (ERP, MRP, MES, BIS vb.),
 • Otomatik ve düzenli raporlama,
 • Kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanabilen görsel analiz raporları,
 • Verilerin, Microsoft Excel veya Microsoft Outlook gibi programlara aktarılması.
Reklam Ajansı İzmir